CorelDRAW Graphics Suite X6 16.2.0.998

CorelDRAW Graphics Suite X6 16.2.0.998

Corel Corporation – 298MB – Demo – Android Windows
ra khỏi 138 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Tổng quan về CorelDRAW ® Premium Suite X 5 là ở đây để mở rộng khả năng thiết kế và thông tin liên lạc của bạn! Thêm vào các minh hoạ mới và nâng cao, trang bố trí, ảnh chỉnh sửa và truy tìm của ® CorelDRAW Graphics Suite X 5, bộ sưu tập thiết kế phí bảo hiểm này bao gồm hoạt hình flash tương tác, trang web và video sáng tạo — cung cấp cho bạn hàng trăm đô la trong khoản tiết kiệm, so với mua các ứng dụng một cách riêng biệt. Với những thành phần âm thanh/hình ảnh mới, bạn có thể tham gia vào đôi mắt và tai với tác động lớn hơn hơn bao giờ hết! Thiết kế hiệu quả hơn với các tính năng mới và nâng cao của ® CorelDRAW Graphics Suite X 5 xây dựng standout trang web với sự giúp đỡ của hàng chục mẫu và SiteStyles ® chỉnh sửa video và nhanh chóng tạo phim ảnh độ nét cao với 30 sáng tạo mẫu tạo hình ảnh động flash tương tác và phim flash tuyệt đẹp với hơn 350 hiệu ứng được xây dựng trong đa phương tiện giữ tập tin của bạn an toàn với WinZip ® 14.5 Pro (bao gồm), trên thế giới #1 tập tin nén, mã hóa và sao lưu phần mềm

Tổng quan

CorelDRAW Graphics Suite X6 là một Demo phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Corel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.273 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CorelDRAW Graphics Suite X6 là 19.0.0.328 , phát hành vào ngày 12/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 13.0, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

CorelDRAW Graphics Suite X6 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 298MB.

Người sử dụng của CorelDRAW Graphics Suite X6 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CorelDRAW Graphics Suite X6!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.273 UpdateStar có CorelDRAW Graphics Suite X6 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Corel Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại